Algemene Voorwaarden

CASUS hanteert met ingang van 1 mei 2015 voor de levering van diensten aan haar cliënten nieuwe algemene voorwaarden: ‘Algemene Voorwaarden CASUS 2015’. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Den Haag onder nummer 58282920 en gelden voor alle offertes en overeenkomsten. Zij kunnen hieronder worden gedownload.

Algemene Voorwaarden CASUS 2015