Aandeelhoudersovereenkomst

 

Voor het opstellen van de aandeelhoudersovereenkomst is een nauwkeurige analyse nodig van de rol die de respectievelijke aandeelhouders zullen vervullen in de onderneming, waaruit hun inbreng bestaat, en wat de gevolgen van hun acties kunnen zijn nadat hun deelname wordt beëindigd. Aandacht dient te worden besteed aan de vraag wát in de statuten moet worden geregeld en wát in de aandeelhoudersovereenkomst, en hoe die verschillende bepalingen zich tot elkaar verhouden. Dit dient goed te worden afgestemd. Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen zogenaamde doorwerking in de vennootschappelijk orde hebben. Besluiten die op grond van de statuten geldig zijn genomen maar in strijd met de aandeelhoudersovereenkomst, kunnen een vordering tot vernietiging riskeren wegens strijd met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid (art. 2:8 BW). Je kunt de aandeelhoudersovereenkomst hieronder online bestellen:

 

 

 Omschrijf je situatie

 Advies door senior jurist

 Document op maat binnen 3 werkdagen

 

 

 


Bestellen :

 

Aandeelhoudersovereenkomst

99,00