Algemene Voorwaarden Webwinkel (B2C)

 

Het maken van algemene voorwaarden is precisiewerk. Wijzigingen in wettelijke regelingen hebben invloed op de algemene voorwaarden voor consumenten én voor B2B overeenkomsten. Recente arresten van de Hoge Raad (o.a. HR 13 september 2013) maken dat u met veel aspecten rekening moet houden. Ook de ontwikkeling van het communautaire recht is van belang, het nieuwe consumentenrecht, en een nieuwe uitspraak over het Weens koopverdrag. Bij het opstellen van algemene voorwaarden moet de contractenrechtspecialist rekening houden met de aard van de wederpartij, bijvoorbeeld een consument of bedrijf, en de aard van de overeenkomst, waarop bijvoorbeeld dwingendrechtelijke bepalingen van toepassing kunnen zijn. Binnen deze belangrijkste begrenzingen bestaat contractuele bewegingsvrijheid. Het onderwerp algemene voorwaarden kent vele facetten, en een vaak verschillende beoordeling in de rechtspraak, waardoor goede advisering over de inhoud en het gebruik van de voorwaarden die goed aansluiten op de economische praktijk van de betreffende onderneming, bijvoorbeeld in een digitale omgeving, van essentieel belang kan zijn, om de doelstellingen, zoals het beperken van aansprakelijkheid, te kunnen behalen. Je kunt je algemene voorwaarden webshop (B2C) hieronder online bestellen:

 

 

 Omschrijf je situatie

 Advies door senior jurist

 Document op maat binnen 3 werkdagen

 

 

 


Bestellen :

 

Alg. Voorwaarden Webshop

39,00