Bezwaarschrift Belastingdienst, UWV of gemeente

 

Je wil je standpunt schriftelijk kenbaar maken aan de Belastingdienst, UWV of gemeente onder verwijzing naar wet of rechtspraak. Wij kunnen voor jou het bezwaarschrift opstellen om je standpunt kenbaar te maken. De brief kan door ons ondertekend worden op ons briefpapier. Je kunt dit hieronder online bestellen. Wij bestuderen je dossier en leggen eerst een conceptbrief aan je voor. Na je goedkeuring wordt de brief verzonden. Indien de Belastingdienst of gemeente afwijzend reageert overleggen wij met jou de vervolgstappen.


 Beoordeling van je situatie

 Belastingrecht | Bestuursrecht

 Inzicht in je rechten 

 Advies over je opties

 


Bestellen :

 

Bezwaarschrift

399,00