Internationale Merkregistratie in meer dan 100 landen


Bij de World Intellectual Property Organisation (WIPO) kan een aanvraag worden ingediend tot registratie van je merk in meer dan 100 landen die zijn aangesloten bij het zogenaamde Unie van Madrid. Belangrijke afzetmarkten zoals de Europese Unie, India, Japan, China en de Verenigde Staten zijn aangesloten. De kosten zijn afhankelijk van de gekozen landen en de behoeften van de aanvrager. De Internationale Registratie (IR) kan een belangrijk onderdeel zijn van je depotstrategie, in plaats van nationale registraties. Overwegingen die bij die beoordeling een rol spelen zijn o.a. het spoedeisend belang, de kosten, de kans op oppositie. Een erkend merkengemachtigde kan je hierover adviseren.


Laat je adviseren

Merkregistratie is maatwerk en het depot alleen is géén garantie voor de bescherming van je merk. Een geregistreerd merk kan vervallen, worden doorgehaald, nietig worden verklaard, onderscheidend vermogen missen, of bijvoorbeeld te kwader trouw gedeponeerd zijn. Of aan de merkhouder een recht op bescherming toekomt bij een inbreuk wordt uiteindelijk bepaald door de rechter, en niet door het merkdepot. Het is dus van het grootste belang dat je je bij het registreren van je merk en het indienen van je aanvraag laat adviseren over je merkregistratie. De kans op succes wordt daardoor groter en het risico van kostbare toekomstige procedures kan worden beperkt. Onze erkende merkengemachtigden volgen verplicht een tweejarige Beroepsopleiding voor Merken- en Modellengemachtigden en kunnen u adviseren. Neemt contact met ons op voor advies over je internationale depotstrategie.


Procedure Internationale merkregistratie:

Merkregistratie is een procedure die uit verschillende fases bestaat die elk een bepaalde tijd in beslag nemen:

  • Controle formaliteiten
  • Controle classificaties
  • Beoordeling Merk (een weigering betekent dat de procedure langer duurt)
  • Publicatie depot
  • Oppositietermijn (een oppositie betekent dat de procedure langer duurt)
  • Registratie Merk
  • Afgifte Registratiebewijs

Wij kunnen je merk wereldwijd registreren. Neem contact met ons op om je situatie aan ons voor te leggen.