5 redenen om je merk te registreren


1. Exclusief recht op het gebruik van je merk

Je merk wordt in Nederland niet beschermd door het gebruik. Je moet het eerst registreren. Met je merkregistratie krijg je het alleenrecht op het gebruik van je merk (naam of logo) voor jouw diensten en producten. Niemand anders mag je merk gebruiken zonder jouw toestemming. Dat geldt ook voor merken die lijken op jouw merk en gebruikt worden voor vergelijkbare diensten producten of diensten.


2. Bescherming tegen inbreuk

Met een merkregistratie kun je optreden tegen diegenen die inbreuk maken op je rechten, ook tegen merken die erg op jouw merk lijken.


3. Meer bescherming dan een handelsnaam

Een handelsnaam beschermt tegen het gebruik van dezelfde of een zeer gelijkende naam door een andere onderneming binnen hetzelfde geografisch gebied en binnen dezelfde branche. Producten en diensten die onder een andere naam op de markt worden gebracht, worden niet beschermd door de handelsnaam van de onderneming. Ook logo’s worden niet beschermd door het handelsnaamrecht. Een merk beschermt de naam in een veel groter gebied (bijvoorbeeld de Benelux of de gehele EU). De bakker in Haarlem kan dan optreden tegen een bakker in Groningen die een vergelijkbare naam voert. Met een merk kan eerder en makkelijker worden opgetreden, en in meer situaties dan met een handelsnaam. Een merkregistratie is een erkend vermogensrecht dat kan worden verkocht of in licentie worden gegeven.


4. Waarde creëren

Een merk kan bekendheid en goodwill verkrijgen. Het kan hierdoor veel geld waard worden. Dit is gunstig als je je bedrijf wilt verkopen of in licentie wilt geven.


5. Kosten voorkomen

Als je je merk niet geregistreerd hebt, is het niet beschermd. Hierdoor kun je ook inbreuk maken op de merken van anderen die wel geregistreerd zijn. Als zij jou het gebruik van je merk verbieden en schadevergoeding eisen, kan dit hoge juridische en andere kosten met zich meebrengen. Ook kun je klanten verliezen als je je merk niet meer mag gebruiken.