Privacy

CASUS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de behandeling van je aanvragen tot offertes zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.


CASUS verwerkt de volgende gegevens:

1. Persoonsgegevens die je invult op het aanvraagformulier, zoals je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

2. Trafficgegevens zoals bijvoorbeeld het IP adres van je computer en jouw surfgedrag op de website van CASUS.

Wij gebruiken deze informatie voor het verwerken van jouw aanvragen. Als je hier niet langer prijs op stelt, kunt je ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar casus@casus.nl.


Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Het doel van het verwerken van de gegevens is het verwerken en afhandelen van jouw aanvraag en om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt om je aanvraag zo optimaal mogelijk te kunnen afhandelen en om informatie te verkrijgen over je voorkeuren. Deze gegevens helpen ons om onze website beter te personaliseren. Persoonsgegevens worden uitsluitend voor bovengestelde doelen verwerkt.


CASUS verkoopt jouw gegevens niet

CASUS zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan medewerkers en hulppersonen ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het samenstellen van jouw offerte of het verwerken van jouw aanvraag. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.


Bescherming van uw persoonsgegevens

CASUS neemt haar verantwoordelijkheid aangaande de privacy van jouw persoonsgegevens zeer serieus. CASUS stelt jouw persoonlijke gegevens onder geen beding zonder uw nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden, tenzij strikt noodzakelijk voor de verwerking en afhandeling van je aanvraag. CASUS kan jouw persoonsgegevens bekendmaken indien wij hiertoe wettelijk verplicht worden. CASUS kan jouw persoonsgegevens bekendmaken als wij te goeder trouw aannemen dat zo'n handelwijze noodzakelijk is om mee te werken aan een juridische procedure die tegen CASUS wordt aangespannen, dan wel om de rechten, persoonlijke veiligheid of het eigendom van CASUS, de website of de gebruikers ervan te beschermen en te verdedigen. Indien je inzage wenst in de bijgehouden persoonsgegevens kun je contact opnemen via casus@casus.nl. Op jouw verzoek kunnen de persoonsgegevens worden aangepast indien dat noodzakelijk blijkt en gaan wij over tot verwijdering op onze systemen indien je daarom vraagt en de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.


Cookies

CASUS kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine bestandjes, die op de harde schijf van jouw computer worden opgeslagen. Aan de hand hiervan kan onze website je herkennen wanneer je de website van CASUS bezoekt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie moet invoeren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van jouw eigen browser-instellingen. Mocht je in je browser het gebruik van cookies hebben uitgezet of willen uitzetten, dan kun je nog steeds de meeste onderdelen van de website van CASUS bezoeken.