Merkregistratie Benelux


Het merkenrecht biedt bescherming aan onderscheidingstekens voor producten en diensten. Het kan gaan om een woord, een logo, maar ook een vorm of een kleur. Voorwaarde is dat het onderscheidend vermogen heeft. Een andere voorwaarde is het depot. Pas wanneer je merk wordt geregistreerd heb je recht op bescherming. Jaarlijks worden bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) ruim 21.000 merken geregistreerd.


Advies en registratiegarantie

Een merk geldend voor de gehele Benelux kan worden gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Merkregistratie is maatwerk en het depot alleen is géén garantie voor de bescherming van uw merk. Een geregistreerd merk kan vervallen, worden doorgehaald, nietig worden verklaard, onderscheidend vermogen missen, of bijvoorbeeld te kwader trouw gedeponeerd zijn. Of aan de merkhouder een recht op bescherming toekomt bij een inbreuk wordt uiteindelijk bepaald door de rechter, en niet door het merkdepot. Het is dus van het grootste belang dat je je bij het registreren van je merk en het indienen van uw aanvraag laat adviseren over je merkregistratie. De kans op succes wordt daardoor groter en het risico van kostbare toekomstige procedures kan worden beperkt. Jaarlijks wordt ongeveer 10% van de aanvragen tot merkregistratie geweigerd. Onze merkengemachtigden volgen verplicht een tweejarige Beroepsopleiding voor Merken- en Modellengemachtigden en kunnen u als erkend merkengemachtigden adviseren. Wij bieden een registratiegarantie die inhoudt dat het merk niet geweigerd zal worden op grond van zogenaamde absolute gronden.


Benelux Merkregistratie voor 10 jaar:

Wij kunnen je adviseren en je merk registreren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Je kunt de Benelux merkregistratie in 3 klassen hieronder online bestellen. De kosten bedragen slechts € 499 exclusief BTW voor 10 jaar. De registratiekosten zijn hierbij inbegrepen. Bij registratie in meer dan drie klassen bedragen de meerkosten € 125 per extra klasse. Wij begeleiden je tijdens de procedure bij de volgende fasen:

 • Merkonderzoek
 • Controle formaliteiten
 • Controle classificaties
 • Beoordeling Merk (een weigering betekent dat de procedure langer duurt)
 • Publicatie depot
 • Oppositietermijn (een oppositie betekent dat de procedure langer duurt)
 • Registratiegarantie
 • Registratie Merk voor 10 jaar
 • Afgifte Registratiebewijs

  Bestellen :

   

  Merkregistratie Benelux

  499,00